Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Ngày đăng 15/11/2017

TẦM NHÌN
Trở thành một Tập đoàn đầu tư lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả, phát triển bền vững, có. trách nhiệm, đóng góp ngày càng nhiều cho sự kiến thiết đất nước.

SỨ MỆNH
Mang đến giá trị cao nhất cho Quý khách hàng, các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn
Giá trị cốt lõi:
– Tạo niềm tin và uy tín với khách hàng
– Luôn suy nghĩ và hành động một cách trung thực vì lợi ích của khách hàng
– Cung cấp những sản phẩm chất lượng với tính chuyên nghiệp cao
– Duy trì sự phát triển của Công ty một cách bền vững, quản lý và sử dụng nguồn vốn minh bạch, hiệu quả
– Sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực, đôi bên cùng có lợi
– Phấn đấu xây dựng doanh nghiệp hoạt động đạt hiệu quả cao
 – Tạo môi trường làm việc hiệu quả nơi mọi người được động viên, được đối xử công bằng và được tôn trọng.
 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

«