Lịch sử hình thành và phát triển

Lịch sử hình thành và phát triển

Ngày đăng 15/11/2017

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

         Công ty cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-HOMES – tiền thân là công ty Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa - được thành lập vào năm 1976 và được giao nhiệm vụ kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, cơ khí nông nghiệp…) trên toàn địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Sau đổi mới, Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy hoạch tập trung hoạt động kinh doanh để quản lý hiệu quả. Lần lượt các đơn vị kinh tế địa phương đươc sáp nhập vào công ty Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa và công ty kế thừa nguồn lực, tài sản và ngành nghề kinh doanh của các đơn vị:
-    Năm 1993: Sáp nhập Công ty dịch vụ kỹ thuật huyện Ninh Hòa (ngành nghề chính: vật tư nông nghiệp, kinh doanh xăng dầu, vật tư kỹ thuật, cơ khí…)

-    Năm 1995: Sáp nhập Công ty vật tư lương thực Vạn Ninh (ngành nghề chính: vật tư nông nghiệp, kinh doanh kho bãi, lương thực…)

-    Năm 1996: Sáp nhập Công ty vật tư kỹ thuật Diên Khánh (ngành nghề chính: vật tư nông nghiệp, trồng dừa…)

-    Năm 1996: Sáp nhập Công ty dịch vụ kỹ thuật nông công nghiệp Cam Ranh (ngành nghề chính: kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp…)


Năm 2001, công ty Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của nhà nước, đổi tên thành Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, với ngành nghề kinh doanh chủ lực là kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp và cho thuê kho bãi;


Năm 2017, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Homes : với định hướng chiến lược hoạt động theo mô hình tập đoàn, hoạt động đầu tư đa ngành trên cơ sở giữ vững và phát huy các lợi thế truyền thống như kinh doanh xăng dầu và kho bãi, kết hợp với mở rộng tỷ trọng hoạt động sang đầu tư kinh doanh bất động sản, khai thác đá, đầu tư tài chính.
  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

-    Bất động sản
-    Xăng dầu – Khí đốt
-    Kho bãi
-    Thương mại – Dịch vụ
-    May mặc
 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

«