Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP K-HOMES
Địa chỉ: 27 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Điện thoại: 058 3829 710
Email: VtnnKhcp@dng.vn
Fax: 058 3829 710
Gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi

Nội dung: