Giữ nguyên ưu đãi cho người vay gói 30.000 tỉ đồng sau 1.6

Trước đó, báo chí phản ánh nhiều trường hợp người dân vay gói 30.000 tỉ đồng “kêu trời” khi phần giải ngân sau 1.6.2016 bị ngân hàng áp mức lãi suất thương mại đến 11%/năm.
Theo thông tư này, những khách hàng là cá nhân, hộ gia đình thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình ký hợp đồng vay tiền từ gói 30.000 tỉ đồng trước ngày 31.3.2016 sẽ được tiếp tục giải ngân với mức ưu đãi lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân. Mức lãi suất hiện nay đang là 5%/năm, thời hạn vay 15 năm.
Trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ phải hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 2 tháng kể từ ngày 1.8.2016; hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 2 kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn.